Voorschriften, attesten en GMD

Voorschriften en attesten

Tijdens uw consultatie worden voldoende voorschriften meegegeven tot uw volgende afspraak. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet u hiervoor ook op raadpleging komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het uw arts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

GMD

GMD staat voor ‘globaal medisch dossier’ wat wil zeggen dat alle belangrijke gegevens in uw medisch dossier gecentraliseerd worden bij uw huisarts. Het GMD is gratis en wenselijk voor iedereen gezien dit volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald en ook rechtstreeks met het ziekenfonds wordt geregeld. Met het GMD geniet u bovendien van een vermindering op het remgeld.

Door dit totaalbeeld van uw medische gegevens laat dit een betere begeleiding en een juistere verwijzing naar andere disciplines toe.

Gezien de toenemende digitalisering vanuit de overheid is het uitermate belangrijk dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart en voor kinderen van de Kids-ID of ISI+kaart.